STRATEJİ

Hep daha iyisi...

Beta Barium Borate (BBO) (BaB2O4) Tek Kristal

Baryum Borat (BaB2O4) tek kristali temel lazer ışığının frekansını ikinci-beşinci harmonik üretimi yoluyla değiştiren, geniş spektral alanlarda kullanılan faydalı bir lineer olmayan optik (NLO) malzemedir.

Baryum Borat (BaB2O4) tek kristali temel lazer ışığının frekansını ikinci-beşinci harmonik üretimi yoluyla değiştiren, geniş spektral alanlarda kullanılan faydalı bir lineer olmayan optik (NLO) malzemedir.

Bu anlamda Baryum Borat ikinci harmonik üretimi, yüksek lazer gücünde zarar görmeden uzun süre çalışabilmesi, iyi mekanik ve termal özellikleri ile giderek kullanımı ve önemi artmaktadır. Ayrıca Baryum Borat, 190 nm ile 3500 nm dalga boyu arasında geniş bir optik geçirgen bölgeye sahip nadir kristallerdendir. Yüksek NLO katsayısı, yüksek bozulma eşiği ve yüksek optik homojenliği onu doğrusal olmayan optik uygulamalar için vazgeçilmez kılar.


Yeni nesil NLO malzemelerden olan BBO kristali ile günümüzde yaygın kullanılan NLO kristallerden potasyum titanil fosfat (KTP) ile kıyaslandığında “Bor” içeren BBO kristali KTP’ye göre;

   -  Altı kat yüksek SHG sabitine,

   - Yüksek optik homojenlik değerine (Δn~10-6/cm),

   - Geniş optik geçirgenliğe (190-3500 nm)

   - Yüksek bozulma eşiği (1064 nm değerinde, 1.3ns için >10GW/cm2)  sahiptir